Zakładanie spółki w UK

Zakładanie spółki w UK

Co to jest spółka Limited?

 

Jedną z najbardziej popularnych form działalności gospodarczej w UK jest spółka typu Limited (LTD). W wolnym tłumaczeniu jest to spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością. Finanse takiej spółki Ltd są odrębne od finansów właściciela przedsiębiorstwa. Oznacza to, że jej właściciel nie ryzykuje majątkiem własnym.

Zarząd spółki LTD składa się z osób fizycznych lub osób prawnych (firm) wybranych przez zgromadzenie udziałowców (Shareholder) do prowadzenia bieżącej działalności spółki. W skład zarządu wchodzą dyrektorzy (Company Directors) i sekretarz spółki (Company Secretary). Dyrektora (Company Director) i sekretarza spółki mianują udziałowcy spółki według własnego uznania i zgodnie z umową spółki.

Zarząd spółki LTD musi składać się przynajmniej z jednego dyrektora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektorem lub sekretarzem spółki LTD może zostać:

  • Osoba fizyczna powyżej 16 roku życia; górna granica wieku nie jest określona.
  • Osoba prawna – tak zwany dyrektor korporacyjny, przykładowo spółka LTD lub spółka akcyjna (Plc).
  • Udziałowiec Istnieje, taka możliwość, że spółka może mieć jednego udziałowca i jednego dyrektora w tej samej osobie – wtedy jest to tzw, Single Member Ltd.

Spółka limited nie ma obowiązku posiadania sekretarza spółki.