Recent Posts

Youtube

Facebook

© 2024 Semper Paratus Legal House LLP All Rights Reserved

9:00 - 16:00

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek

+48 530 447 230

Zadzwoń, konsultacja jest darmowa

Facebook

Youtube

Search
Menu
 

Zakładanie spółek z o.o. w Polsce

Rejestracja spółek LTD > Usługi > Zakładanie spółek z o.o. w Polsce

Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością daje pewną ochronę podatkową. należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego. Oznacza to, że spółka taka dysponuje konkretnym kapitałem zakładowym. Może w niej występować jeden wspólnik wówczas mówi się o tzw. jednoosobowej spółce z o.o. Podmiot ten ma własną osobowość prawną, co oznacza, że może samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym.

Zaletą spółki jest fakt ograniczenia odpowiedzialności jej wspólników w przypadku konieczności uregulowania zobowiązań spółki. Co do zasady wspólnicy nie ponoszą w tym przypadku odpowiedzialności. Za zobowiązania spółki odpowiedzialność finansową ponoszą członkowie zarządu. Przy odpowiedniemu prowadzeniu spraw spółki można także zminimalizować to ryzyko odpowiedzialności finansowej.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi wynosić co najmniej 5000 zł – jest to jeden z podstawowych warunków założenia tego podmiotu. Wysokość kapitału zakładowego ma znaczący wpływ na koszty założenia danej spółki – im wyższy kapitał, tym wyższy koszt założenia. Od wysokości kapitału zakładowego zależy stawka podatku od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest optymalną formą prowadzenia działalności dla przedsiębiorców, którzy stawiają na rozwój biznesu, bezpieczeństwo zawieranych transakcji oraz niskie koszty prowadzenia. W spółce z o.o. przy odpowiednim ułożeniu umowy można całkowicie wyeliminować koszty ZUS, co daje znakomite zoptymalizowanie finansowe.

Spółka z o.o. może zostać założona w formie elektronicznej albo tradycyjnej. Druga wymaga niestety wizyty w kancelarii notarialnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi ze sporządzeniem umowy w formie aktu notarialnego. Umowa spółki z o.o. nie może być bowiem sporządzona w zwykłej formie pisemnej. Z kolei forma elektroniczna wymaga dla swej ważności posiadania aktywnego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez wszystkich wspólników, jest jednak dużo tańsza, ponieważ w tym przypadku nie ponoszą Państwo kosztów sporządzenia danej umowy.

Przyjęło się, że forma notarialna jest dedykowana w przypadku dużych spółek z o.o., w których mamy do czynienia z co najmniej kilkunastoma wspólnikami. Jednoosobowe spółki z o.o. również mogą być zawiązywane w ten sposób, jednak dużo praktyczniej jest skorzystać tutaj z możliwości formy elektronicznej.

Decyzja o wyborze formy założenia spółki z o.o. jest zawsze pozostawiona wspólnikom. To od ich woli zależy, którą z powyższych opcji wybiorą. Forma notarialna jest związana z komfortem załatwienia formalności poprzez notariusza – prawnik sam przygotowuje umowę spółki, choć robi to na podstawie wytycznych wspólników, dba jednocześnie, aby zapisy umowne były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Forma elektroniczna zaś wymaga od założycieli spółki posiadania przynajmniej podstawowej wiedzy prawnej oraz doświadczenia z korzystania z krajowych portali internetowych przeznaczonych do zakładania takich spółek, tj. z systemu S24 albo Portalu Rejestrów Sądowych.

Cennik

Forma zakładania spółki z.o.o Opis CENA W PLN
Koszty założenia spółki przed notariuszem koszty wynagrodzenia prawnika + koszt umowy u notariusza + wpis do KRS i opublikowanie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 899zł + 500zł + 600zł
Koszty założenia spółki przez internet Koszt doradztwa przy wypełnianiu formularza (wymogiem jest posiadanie przez każdego ze wspólników aktywnego profilu zaufanego/ kwalifikowanego podpisu elektronicznego) + koszt zgłoszenia i wpisu spółki do KRS 499zł + 600zł