Usługi księgowe dla spółki LTD

Usługi księgowe dla spółki LTD

Rozliczenie roczne – Annual Accounts – dla spółki czynnej- aktywnej:

 

Dyrektor spółki LTD ma obowiązek na koniec roku obrachunkowego, przygotować i zatwierdzić własnym podpisem roczny bilans spółki tzw. – Annual Accounts. Składa się na niego kilka różnych dokumentów. Profit and Lost to obraz stanu firmy i wysokości jej zobowiązań w danym momencie. Jest to rachunek zysków i strat, który jest jednym z elementów rozliczenia rocznego spółki. Raport ten, przygotowany przez księgowego przedstawia ile podatku spółka ma do zapłaty, oraz z czego ten podatek wynika.

Do rozliczenia rocznego zalicza się także bilans, czyli Balance sheet. Widnieją w nim aktywa firmy, podzielone na środki trwałe, obrotowe i pieniężne. Wykazuje on zobowiązania firmy w ciągu roku oraz zobowiązania długoterminowe, jak np. kredyty. Aktywa firmy pomniejszone są o jej zobowiązania. Ich różnica stanowi kapitał właścicieli.

Annual Report przedkładane jest w rejestrze firm – Companies House wraz z AA. Nie jest ono równoznaczne z deklaracją podatkową składaną na potrzeby urzędu skarbowego HMRC. Annual Report nie musi być prezentowany zgromadzeniu udziałowców.

Trzecim elementem rozliczenia jest złożenie tzw. Confirmation Statement, czyli składanej raz w roku deklaracji dotyczącej struktury firmy, składane jest do roku od zarejestrowania firmy lub od ostatniego sporządzonego wniosku. Dodatkowo może być dołączony Audited Accounts, czyli raport audytora.

Annual Accounts musi być zatwierdzone przez dyrektora aby mogło być złożone w urzędzie. Nie złożenie bilansu związane jest z otrzymaniem kary finansowej przez dyrektora spółki, wykreśleniem spółki z rejestru w UK.

RozliczenieOPISCENA
W PLN
Annual AccountsPrzygotowanie wszystkich części rozliczenia spółki czynnej, nie zarejestrowanej do VAT, wystawiającej do 50 dokumentów miesięcznie + CT600 (roczny bilans)4000 PLN
Vat Annual AccountsPrzygotowanie wszystkich części rozliczenia rozliczenia spółki czynnej, zarejestrowanej do VAT, wystawiającej do 50 dokumentów miesięcznie +CT600. (roczny bilans)
8000 PLN
Dormant AccountsPrzygotowanie wszystkich części rozliczenia/rozliczenia spółki uśpionej/zawieszonej +CT600 (roczny bilans)
2000 PLN