Recent Posts

Youtube

Facebook

© 2024 Semper Paratus Legal House LLP All Rights Reserved

9:00 - 16:00

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek

+48 530 447 230

Zadzwoń, konsultacja jest darmowa

Facebook

Youtube

Search
Menu
 

Pułapka podatkowa związana ze świadczeniem na dziecko

Rejestracja spółek LTD > benefity  > Pułapka podatkowa związana ze świadczeniem na dziecko

Pułapka podatkowa związana ze świadczeniem na dziecko

Jak rodzice mogą płacić 60% stawkę podatkową od swojej podwyżki

Przed nadchodzącym budżetem krążą plotki, że Kanclerz Skarbu może w końcu zająć się kwestią stopniowego ograniczania świadczeń na dzieci dla osób o wysokich dochodach. Wprowadzona dziesięć lat temu opłata za wysokie dochody z tytułu świadczeń na dzieci (HICBC) spotkała się z krytyką za niepotrzebną biurokrację i dodatkowe obciążenie dla rodziców.

Opłata ta efektywnie odbiera świadczenia na dzieci w gospodarstwach domowych, gdzie największe dochody przekraczają 50 000 funtów, i całkowicie je wycofuje, gdy dochody te przekraczają 60 000 funtów.

Tworzy to pułapkę podatkową dla rodziców, którzy efektywnie stają przed stawkami marginalnymi znacznie wyższymi niż oficjalna 40-procentowa stawka podatku dochodowego, która zaczyna obowiązywać przy wyższym progu dochodowym wynoszącym 50 270 funtów, wraz z 2-procentowym ubezpieczeniem narodowym.

Oficjalnie, stawka podatku dochodowego i ubezpieczenia narodowego dla osoby zarabiającej 50 300 funtów wynosi 42 procent, ale usunięcie świadczeń na dzieci oznacza, że marginalna stawka podatkowa (stawka za kolejny zarobiony funt) dla rodzica z jednym dzieckiem wynosi 54 procent, a dla rodzica z dwójką dzieci – 63 procent.

Polityka wycofywania świadczeń na dzieci zawsze była kontrowersyjna i musiała zostać przeprojektowana jeszcze przed jej wprowadzeniem przez George’a Osborne’a.

Niepodnoszenie progu, od którego rodzice zaczynają płacić opłatę, w zgodzie z inflacją lub wzrostem płac przez ostatnią dekadę, oznacza, że wielu więcej rodziców traci świadczenia na dzieci i płaci znacznie wyższe stawki marginalne niż ci, którzy zarabiają setki tysięcy funtów rocznie.

Wyjaśniamy, dlaczego opłata za świadczenia na dzieci jest tak kontrowersyjna i co Kanclerz mógłby zrobić, aby pomóc rodzicom w nadchodzącym budżecie.

Co to jest opłata za wysokie dochody z tytułu świadczeń na dzieci?

Świadczenie na dzieci wypłacane jest miesięcznie każdemu, kto opiekuje się dzieckiem poniżej 16 roku życia, lub poniżej 20 roku życia, jeśli dziecko pozostaje na pełnoetatowej edukacji. Do nieco ponad dekady temu było to uniwersalne świadczenie wypłacane wszystkim rodzicom, niezależnie od ich dochodów.

Jeśli zarabiasz mniej niż 50 000 funtów rocznie, nadal możesz ubiegać się o pełne świadczenie na dziecko, które obecnie wynosi 24 funty tygodniowo i 15,90 funta za dodatkowe dzieci.

Jednak z powodu opłaty za wysokie dochody z tytułu świadczeń na dzieci, jeśli ty lub twój partner macie indywidualny dochód przekraczający 50 000 funtów, będziecie musieli zwrócić część lub całość świadczenia.

Opłata za wysokie dochody z tytułu świadczeń na dzieci (HICBC) została wprowadzona w styczniu 2013 roku i miała na celu odzyskanie świadczeń na dzieci od osób o wyższych dochodach. Ale niepodnoszenie progu wciągnęło wielu więcej rodziców do tej kategorii.

W przeciwieństwie do innych podatków, opiera się ona na dochodzie gospodarstwa domowego, a nie indywidualnym, więc osoba zarabiająca więcej w parze będzie odpowiedzialna za zapłacenie opłaty.

Próg został ustalony na 50 000 funtów skorygowanego dochodu netto, który jest całkowitym dochodem podlegającym opodatkowaniu przed osobistymi ulgami podatkowymi. Można go zmniejszyć o pewne ulgi podatkowe, na przykład można odliczyć brutto składki emerytalne.

Im więcej zarabiasz ponad 50 000 funtów, tym więcej płacisz, ponieważ będziesz płacić 1 procent za każde 100 funtów otrzymanych świadczeń na dzieci powyżej progu.

To stopniowo eliminuje świadczenie na dzieci i gdy osiągniesz roczny dochód 60 000 funtów, będziesz musiał zwrócić 100 procent opłaty – co oznacza, że nie otrzymasz żadnego świadczenia.

Usunięcie świadczenia na dzieci tworzy wysokie stawki marginalne dla dotkniętych rodziców.

Aby zapłacić opłatę, musisz zarejestrować się do samodzielnego rozliczenia i wypełnić zeznanie podatkowe co roku.

Możesz użyć kalkulatora podatkowego świadczenia na dzieci rządu, aby zobaczyć, ile musisz zwrócić.

Dlaczego opłata za świadczenie na dzieci jest tak kontrowersyjna?

Od wprowadzenia HICBC istnieją obawy związane ze wzrostem liczby podatników zobowiązanych do zapłaty opłaty.

To pogłębia problem gospodarstw domowych z dwoma zarabiającymi tuż poniżej 50 000 funtów, które zachowują świadczenie na dzieci, podczas gdy te z jednym zarabiającym, który przekracza próg, zaczynają je tracić.

Podczas gdy płace i koszty życia wzrosły, próg wycofywania świadczeń na dzieci pozostał na poziomie 50 000 funtów. Podobnie jak zamrożenie progów podatkowych dochodowych, które wciągnęło więcej osób do wyższych przedziałów podatkowych, wysoka opłata za dochody teraz działa jako “podatek ukryty”.

Ponad jedna czwarta gospodarstw domowych z dziećmi jest teraz dotknięta opłatą, według IFS, a to może wzrosnąć do 31 procent w 2025-26, jeśli zamrożenie będzie kontynuowane.

Efekty: Krytycy twierdzą, że HICBC zniechęca niektórych rodziców do poszukiwania podwyżek płac, ponieważ może to całkowicie usunąć ich świadczenie na dzieci.

Według ONS, średni dochód gospodarstwa domowego po opodatkowaniu dla gospodarstwa domowego nieemerytalnego wynosił nieco ponad 34 000 funtów w roku finansowym 2022.

Gdzie gospodarstwo domowe ma dwóch zarabiających, usunięcie świadczenia na dzieci jest mniej prawdopodobne, ale gdzie gospodarstwo domowe ma jednego zarabiającego i rodzica na pełny etat, pułapka podatkowa jest duża.

“Dla gospodarstw domowych z jednym zarabiającym, to równa się skorygowanemu dochodowi netto ponad 46 000 funtów,” mówi firma księgowa RSM.

“Nawet podwyżka poniżej inflacji w okresie od końca 2022 roku mogłaby spowodować, że podatnik przekroczyłby skorygowany dochód netto 50 000 funtów i poniósłby HICBC w 2023 roku.”

I to nie tylko pensja się liczy. Ludzie wpadają w pułapkę podatkową świadczenia na dzieci również przez odsetki z kont oszczędnościowych.

Próg zarobków dla HICBC obejmuje wszystkie dochody – więc jeśli zarabiasz 45 000 funtów, ale otrzymujesz premię lub dochód z wynajmu nieruchomości, lub odsetki od oszczędności, możesz przekroczyć próg 50 000 funtów.

Długotrwały problem z usunięciem świadczenia na dzieci dotyczy wpływu na gospodarstwa domowe z jednym dochodem. HICBC opiera się na dochodzie jednostki, a nie całkowitym dochodzie gospodarstwa domowego.

Oznacza to, że jednostka sama lub z partnerem niezarabiającym, z skorygowanym dochodem netto 60 000 funtów, stoi przed opłatą równą całemu otrzymanemu świadczeniu na dzieci w tym roku podatkowym. Jednak para zarabiająca po 49 500 funtów każdy nie ponosi w ogóle opłaty.

Istnieją również obawy dotyczące liczby podatników, którzy zostali obciążeni karami za niezarejestrowanie się, ponieważ ich podatki są inaczej rozliczane tylko przez system PAYE.

Jakie są stawki marginalne, z którymi rodzice się mierzą?

Rosnąca liczba rodzin z dziećmi musi teraz płacić HICBC, pomimo że technicznie nie są wyższymi zarabiającymi.

Od 2021/22 próg wyższej stawki wynosi 50 270 funtów i ma być zamrożony do 2027/28, co oznacza, że niektórzy podatnicy podstawowi teraz stają przed opłatą.

W rzeczywistości, gdy polityka została początkowo zaproponowana, punkt, w którym świadczenie na dzieci miało być stopniowo ograniczane, miał być powiązany z progiem wyższej stawki – wtedy 43 875 funtów. Następnie został podniesiony do 50 000 funtów, co było bardziej hojne niż pierwotna polityka.

Gdyby próg HICBC był dostosowany do inflacji, wynosiłby 67 000 funtów, a gdyby wzrósł wraz ze średnimi płacami, wynosiłby 71 774 funty, według Hargreaves Lansdown.

Obecnie stawka marginalna dla podatników zarabiających między 12 570 a 50 000 funtów wynosi 32 procent, która wzrasta do 42 procent między 50 000 a 100 000 funtów.

Jednak rodzice z jednym dzieckiem płacą stawkę marginalną 54 procent, jeśli zarabiają między 50 000 a 60 000 funtów, wzrastającą do 63 procent, jeśli mają dwoje dzieci.

Następnie wzrasta do 71 procent dla rodziców z trójką dzieci.

Dwóch rodziców może zarabiać 99 999 funtów między nimi i otrzymywać pełne świadczenie bez płacenia tej stawki marginalnej, pod warunkiem, że każdy zarabia poniżej progu 50 000 funtów.

Co mógłby zrobić Kanclerz w budżecie?

W zeszłym lecie Skarb Państwa powiedział, że pozwoli na pobieranie HICBC przez system PAYE, eliminując potrzebę składania zeznania podatkowego.

Teraz Kanclerz jest pod coraz większą presją, aby zmienić sposób działania stopniowego ograniczania świadczeń na dzieci w całości.

Stowarzyszenie Techników Podatkowych (ATT) wezwało do przeglądu przed budżetem, sugerując dostosowanie progu do inflacji i śledzenie stawki w przyszłości.

“Jako minimum, próg HICBC powinien być dopasowany do progu wyższej stawki podatku dochodowego, aby być zgodnym z pierwotnym zamiarem, gdy został po raz pierwszy zaproponowany. To miałoby również korzystne konsekwencje dla uproszczenia podatkowego.”

Jeremy Hunt niedawno przyznał, że zasady są “niesprawiedliwe” i powiedział, że zmieni je w przyszłotygodniowym budżecie “jeśli będzie to możliwe do zrobienia.”

Fundacja Resolution szacuje, że podniesienie progu z 50 000 do 70 000 funtów kosztowałoby 2 miliardy funtów, a jego całkowite zniesienie kosztowałoby 4 miliardy funtów.

W porównaniu, obniżenie podatku dochodowego o 1 pens kosztowałoby 7,3 miliarda funtów, według Instytutu Studiów Fiskalnych.

Jonathan Hickman, partner podatkowy w BDO, powiedział: “Podniesienie progu może być częściowym rozwiązaniem, ale ponieważ próg, od którego osoby zaczynają płacić wyższy podatek, jest bardzo podobny (50 270 funtów), szersze zmiany podatkowe, które pomogą podatnikom w tej demografii, mogą być nadchodzące – na przykład, możliwe zwiększenie podstawowego pasma stawek.”

Skarb Państwa może również przyjrzeć się obecnym zasadom dotyczącym bezpłatnej opieki nad dziećmi. Obecnie, gdy ktoś zarabia 100 000 funtów lub więcej, uprawnienia są usuwane, a także niektóre uprawnienia do publicznie finansowanych miejsc w przedszkolach.

To może oznaczać, że rodzic z dwojgiem dzieci może być lepiej sytuowany, zarabiając 99 999 funtów i zachowując bezpłatną opiekę nad dziećmi, niż gdyby zarabiał ponad 100 000 funtów.

Jak to spowodowało problemy dla emerytur państwowych?

Problemy z HICBC nawet spowodowały chaos z emeryturami państwowymi. Więcej rodzin decyduje się nie ubiegać o świadczenie na dzieci, nie zdając sobie sprawy, że może to kosztować ich dziesiątki tysięcy funtów na emeryturze.

To dlatego, że wiele gospodarstw domowych nie zdaje sobie sprawy, że tracą punkty do emerytury państwowej nie ubiegając się o świadczenia na dzieci.

Gdy później zdają sobie sprawę, mogą cofnąć punkty o trzy miesiące, ale tracą prawo do reszty na dobre.

Rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie na dziecko, ale zaznaczyć pole, aby zrezygnować z otrzymywania płatności – oznacza to, że otrzymują tylko punkty do emerytury państwowej. Jednak wielu nie wie o tym i zakłada, że nie powinni składać wniosku, ponieważ nie kwalifikują się do otrzymania pieniędzy.

divi