a

  Ostatnie wpisy

  Youtube

  Facebook

  © 2024 Semper Paratus Legal House LLP All Rights Reserved

  9:00 - 16:00

  Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek

  +48 530 447 230

  Zadzwoń, konsultacja jest darmowa

  Facebook

  Youtube

  Search
  Menu

  Rozliczenia spółek LTD

  Oferujremy wykonywanie wszelkiego rodzaju rozliczeń księgowych dla spółek Ltd

  Rozliczenie roczne spółki LTD w Wielkiej Brytanii obejmuje kilka kluczowych elementów, z których każdy pełni istotną rolę w zrozumieniu i przedstawieniu finansów firmy. Poniżej opisano główne części składowe tego procesu:

  1. Tax Return (Deklaracja Podatkowa)

  Opis: Deklaracja podatkowa, znana również jako Tax Return, to dokument, który spółka LTD musi złożyć do HM Revenue and Customs (HMRC) w celu rozliczenia podatkowego na koniec roku finansowego.

  Zawartość:

  • Informacje Podstawowe: Dane identyfikacyjne firmy, takie jak nazwa, numer rejestracyjny i adres.
  • Rachunek Zysków i Strat: Szczegółowy raport na temat zysków i strat firmy w danym roku podatkowym.
  • Bilans: Przedstawienie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego firmy.
  • Inne Dochody: Informacje o wszelkich innych dochodach uzyskanych przez firmę.
  • Potrącenia i Ulgi: Wszelkie potrącenia i ulgi, które firma może skorzystać, zmniejszając swoje zobowiązania podatkowe.

  2. Tax Computation (Obliczenia Podatkowe)

  Opis: Tax Computation to szczegółowe obliczenia, które pokazują, jak dochody firmy zostały przeliczone na zobowiązania podatkowe.

  Zawartość:

  • Obliczenia Podstawowe: Wzory i obliczenia stosowane do określenia podstawy opodatkowania.
  • Zastosowane Stawki Podatkowe: Informacje na temat obecnych stawek podatkowych i ich wpływu na zobowiązania podatkowe firmy.
  • Potrącenia i Ulgi: Dodatkowe obliczenia uwzględniające wszelkie potrącenia i ulgi podatkowe.

  3. Filleted Accounts (Skrócone rozliczenie spółki Ltd)

  Opis: Filleted Accounts to rodzaj skróconego sprawozdania finansowego, które może być złożone przez spółki LTD o określonych kryteriach.

  Zawartość:

  • Rachunek Zysków i Strat: Skrócony raport na temat zysków i strat firmy.
  • Bilans: Skrócone przedstawienie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego.

  4. Full Accounts (Pełne rozliczenie spółki Ltd)

  Opis: Full Accounts to pełne sprawozdanie finansowe, które zawiera bardziej szczegółowe informacje niż skrócone. Spółki, które spełniają pewne kryteria, są zobowiązane do złożenia pełnych sprawozdań.

  Zawartość:

  • Pełny Rachunek Zysków i Strat: Szczegółowy raport na temat zysków i strat firmy.
  • Pełny Bilans: Szczegółowe przedstawienie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego.
  • Dodatkowe Informacje: Rozszerzone informacje, takie jak wyjaśnienia dotyczące polityki księgowej, zmian w strukturze kapitałowej itp.

  Podsumowanie

  Rozliczenie roczne spółki LTD obejmuje szereg dokumentów, które są kluczowe dla zrozumienia jej kondycji finansowej i spełnienia wymagań podatkowych. Deklaracja podatkowa, obliczenia podatkowe, skrócone i pełne sprawozdania finansowe to integralne elementy tego procesu, a ich prawidłowe przygotowanie ma kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami podatkowymi i prawnymi. Współpraca z profesjonalnym biurem księgowym, takim jak Semper LLP, może znacznie ułatwić i usprawnić ten skomplikowany proces.