Recent Posts

Youtube

Facebook

© 2024 Semper Paratus Legal House LLP All Rights Reserved

9:00 - 16:00

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek

+48 530 447 230

Zadzwoń, konsultacja jest darmowa

Facebook

Youtube

Search
Menu
 

Wakacje od ZUS.

Rejestracja spółek LTD > Prawo  > Wakacje od ZUS.

Wakacje od ZUS.

W obliczu niedawnych zmian w prawie dotyczących składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i składki zdrowotnej, przedsiębiorcy w Polsce stają przed nowymi wyzwaniami. Choć rząd wprowadził tzw. “wakacje składkowe” dla mikroprzedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej, to jednak zmiany te nie spotkały się z entuzjazmem wśród właścicieli firm. Kluczowym punktem niezadowolenia jest sposób naliczania składki zdrowotnej, który, zdaniem wielu, wymaga pilnej rewizji.

Program wakacji składkowych, mający pochłonąć rocznie 1,64 mld zł, zakłada miesięczne zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jednakże, przedsiębiorcy zwracają uwagę, że pominięto w nim składkę zdrowotną, co stanowi dla nich znaczne obciążenie. Dr Tomasz Lasocki, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich, podkreśla, że obecne podejście do kwestii składek nie odchodzi od schematów obowiązujących od dekad. Zmiany te, choć krok w dobrą stronę, są postrzegane jako niewystarczające.

Zmiany w ustawie mają na celu odciążenie finansowe przedsiębiorców poprzez obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Są one skierowane do przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy spełniają określone kryteria, takie jak zgłoszenie maksymalnie 10 ubezpieczonych w ostatnim miesiącu czy osiągnięcie rocznego przychodu nieprzekraczającego 2 mln euro w jednym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych.

Działalności gospodarcze 2019 2020 2021 2022 2023
wznowione 160 294 161 362 140 049 152 916 177 492
zakończone 173 321 142 377 176 139 193 251 198 429
założone 309 894 263 972 296 317 310 323 302 047
zawieszone 306 854 281 811 278 283 347 365 372 542
zmiana wpisu 1 319 900 1 243 001 1 211 455 1 461 932 1 297 724
Źródło: Opracowanie MRiT na podstawie danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jednakże, zdaniem przedsiębiorców i ekspertów, kluczową kwestią pozostaje składka zdrowotna. Proponowane zmiany, m.in. przez Federację Przedsiębiorców Polskich, zakładają obliczanie składek od części dochodów, ale z górnym i dolnym limitem składki, co miałoby odbywać się raz na rok. Taki system mógłby lepiej odzwierciedlać rzeczywiste dochody przedsiębiorstw i zmniejszyć obciążenie składką zdrowotną.

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Ministerstwem Finansów, pracuje nad obiecanymi zmianami dotyczącymi składki zdrowotnej. Zapowiedziano, że zmiana obejmie składkę od aktywów trwałych i część podstawową składki. Takie działania mają na celu eliminację absurdów związanych ze składką zdrowotną od sprzedaży środków trwałych i przywrócenie ryczałtowego systemu rozliczania tej składki.

Przedsiębiorcy oczekują, że nowelizacja ustawy przyniesie realne zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej, czyniąc ją bardziej sprawiedliwą i mniej obciążającą. W obliczu tych oczekiwań, rząd stoi przed wyzwaniem znalezienia rozwiązania, które zadowoli przedsiębiorców i przyczyni się do stabilizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Opracowano na podstawie Gazeta Prawna.

divi