Recent Posts

Youtube

Facebook

© 2024 Semper Paratus Legal House LLP All Rights Reserved

9:00 - 16:00

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek

+48 530 447 230

Zadzwoń, konsultacja jest darmowa

Facebook

Youtube

Search
Menu

Nadchodzące Wybory w Wielkiej Brytanii 2024

Nadchodzące Wybory w Wielkiej Brytanii 2024: Analiza Ekspercka

Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii zaplanowane na 4 lipca 2024 roku będą miały ogromne znaczenie zarówno dla przyszłości politycznej kraju, jak i jego gospodarki. W artykule omówimy główne partie, ich liderów, oraz przewidywane scenariusze na podstawie dostępnych danych i prognoz. Są szczególnie ważne, ponieważ każda z głównych partii politycznych proponuje znaczące zmiany w polityce ekonomicznej, które mogą mieć dalekosiężne konsekwencje zarówno dla gospodarki krajowej, jak i sektora przedsiębiorstw, w tym firm zagranicznych prowadzących działalność w UK. Przyjrzyjmy się głównym założeniom programowym Partii Konserwatywnej, Partii Pracy, Liberalnych Demokratów oraz Reform UK, oraz ich potencjalnym skutkom.

Główne Założenia Programowe Partii na Wybory 2024 i Ich Potencjalne Skutki Ekonomiczne

Partia Konserwatywna – Lider: Rishi Sunak

Partia Konserwatywna:

 • Lider: Rishi Sunak, obecny premier, który objął urząd w październiku 2022 roku po burzliwym okresie politycznym, w którym Liz Truss zrezygnowała po zaledwie 49 dniach sprawowania funkcji​ (Wikipedia)​.
 • Stan Aktualny: Partia Konserwatywna zmaga się z dużym niezadowoleniem społecznym spowodowanym kryzysem ekonomicznym i wewnętrznymi sporami​ (London Daily)​.

Główne Założenia:

 1. Halve Inflation: Zmniejszenie inflacji, która już spadła z ponad 11% do około 2%.
 2. Grow the Economy: Promowanie wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie inwestycji i wspieranie przedsiębiorczości.
 3. Reduce Debt: Zmniejszenie długu publicznego, choć obecnie jest on na poziomie 89,9% PKB.
 4. Cut Waiting Lists: Skrócenie czasu oczekiwania w NHS poprzez zwiększenie funduszy i personelu.
 5. Stop the Boats: Zmniejszenie liczby nielegalnych imigrantów poprzez restrykcyjną politykę migracyjną​ (The Independent)​​ (Join Rishi today | Conservatives)​.

Przewidywane Skutki:

 • Ekonomia: Kontynuacja polityki cięcia podatków i promowanie wzrostu gospodarczego może przynieść korzyści firmom poprzez zwiększenie konsumpcji i inwestycji. Jednakże, redukcja długu publicznego może wiązać się z ograniczeniem wydatków publicznych.
 • Sektor Przedsiębiorstw: Obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne i inne ulgi podatkowe mogą zachęcić do zatrudniania i inwestowania, ale cięcia w wydatkach publicznych mogą ograniczyć dostępność niektórych usług.
 • Firmy Zagraniczne: Plany dotyczące redukcji biurokracji i ułatwienia prowadzenia biznesu mogą przyciągnąć zagranicznych inwestorów, ale restrykcyjna polityka migracyjna może utrudnić zatrudnianie pracowników z zagranicy​ (The Independent)​​ (Join Rishi today | Conservatives)​.

Partia Pracy – Lider: Keir Starmer

Partia Pracy:

 • Lider: Keir Starmer, który konsekwentnie prowadzi w sondażach od początku 2022 roku, podkreślając swoje socjalistyczne wartości i obietnice reformy usług publicznych, w tym służby zdrowia​ (London Daily)​.
 • Stan Aktualny: Partia Pracy ma znaczną przewagę w sondażach, obiecując m.in. redukcję kolejek do NHS i zwiększenie wsparcia dla edukacji​ (Ballot Box Scotland)​​ (London Daily)​.

Główne Założenia:

 1. Securonomics: Stabilizacja ekonomiczna i odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi, w tym utworzenie Urzędu ds. Wartości Pieniędzy.
 2. Tax Reforms: Skreślenie statusu “non-dom” dla bogatych cudzoziemców i zwiększenie środków na edukację poprzez wprowadzenie VAT i opłat szkolnych do prywatnych szkół.
 3. NHS: Zwiększenie liczby wieczornych i weekendowych wizyt lekarskich, a także wykorzystanie prywatnego sektora do redukcji kolejek​ (The Independent)​.

Przewidywane Skutki:

 • Ekonomia: Odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi może przynieść stabilność gospodarczą i zmniejszyć ryzyko kryzysów finansowych.
 • Sektor Przedsiębiorstw: Zwiększenie opodatkowania bogatych oraz zmiany w systemie podatkowym mogą zwiększyć koszty prowadzenia działalności, zwłaszcza dla firm prywatnych szkół i luksusowych usług.
 • Firmy Zagraniczne: Wyeliminowanie statusu “non-dom” może odstraszyć niektórych zagranicznych inwestorów, ale bardziej przewidywalne i stabilne środowisko gospodarcze może przyciągnąć inne formy inwestycji​ (The Independent)​.

Liberalni Demokraci – Lider: Ed Davey

Liberalni Demokraci:

 • Lider: Ed Davey, który skupia się na polityce proeuropejskiej i ochronie środowiska.
 • Stan Aktualny: Partia Liberalnych Demokratów ma umiarkowane poparcie, ale może odegrać kluczową rolę w przypadku zawieszonego parlamentu​ (ElectionMapsUK)​.

Główne Założenia:

 1. Pro-EU Policies: Promowanie polityki proeuropejskiej, w tym dążenie do bliskiej współpracy z Unią Europejską.
 2. Environmental Policies: Zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii i dążenie do neutralności klimatycznej.

Przewidywane Skutki:

 • Ekonomia: Polityka proeuropejska może przynieść korzyści handlowe, zwiększając eksport i inwestycje zagraniczne.
 • Sektor Przedsiębiorstw: Inwestycje w zieloną gospodarkę mogą otworzyć nowe możliwości biznesowe, zwłaszcza w sektorze technologii i energii odnawialnej.
 • Firmy Zagraniczne: Bliska współpraca z UE może ułatwić handel i inwestycje zagraniczne, przyciągając firmy z Europy​ (The Independent)​.

Reform UK – Lider: Richard Tice

Reform UK:

 • Lider: Richard Tice, partia powstała z ruchu Brexit, obecnie skupia się na konserwatywnej polityce społecznej i gospodarczej​ (Wikipedia)​.

Główne Założenia:

 1. Tax Reductions: Obniżenie podatków, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Conservative Social Policies: Skupienie się na polityce społecznej zgodnej z wartościami konserwatywnymi.

Przewidywane Skutki:

 • Ekonomia: Obniżenie podatków może stymulować wzrost gospodarczy, ale może również prowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego.
 • Sektor Przedsiębiorstw: Mniejsze obciążenia podatkowe mogą sprzyjać rozwojowi małych i średnich firm, zwiększając ich konkurencyjność.
 • Firmy Zagraniczne: Stabilna polityka podatkowa i gospodarcza może przyciągnąć inwestorów zagranicznych, ale bardziej konserwatywne podejście społeczne może być mniej atrakcyjne dla niektórych branż​ (The Independent)​.

Wynik wyborów w 2024 roku będzie miał istotne znaczenie dla przyszłości gospodarczej Wielkiej Brytanii. Każda z partii oferuje odmienne podejście do polityki ekonomicznej, które wpłynie na przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w różny sposób. Wybór odpowiedniego rządu będzie kluczowy dla dalszego rozwoju gospodarczego i stabilności finansowej kraju.

Potencjalne Scenariusze

Wybory w 2024 roku odbędą się na podstawie nowych granic okręgów wyborczych, co może znacząco wpłynąć na wyniki wyborów. Nowe granice zostały wprowadzone przez komisje graniczne i mają na celu bardziej sprawiedliwe reprezentowanie populacji​ (ElectionMapsUK)​​ (Ballot Box Scotland)​. W szczególności zmiany te mogą wpłynąć na rozkład mandatów w Szkocji, gdzie liczba okręgów spadła z 59 do 57​ (Ballot Box Scotland)​.

 1. Zwycięstwo Partii Pracy:
  • Zgodnie z obecnymi sondażami, Partia Pracy ma duże szanse na wygraną, co może prowadzić do znaczących zmian w polityce społecznej i gospodarczej, w tym w sektorze zdrowia i edukacji​ (Ballot Box Scotland)​​ (London Daily)​.
 2. Zawieszony Parlament:
  • Jeśli żadna z partii nie uzyska większości, Liberalni Demokraci mogą stać się języczkiem u wagi, negocjując koalicję zarówno z Partią Pracy, jak i Konserwatystami​ (ElectionMapsUK)​.
 3. Odbudowa Partii Konserwatywnej:
  • Rishi Sunak może starać się odwrócić trend spadkowy, koncentrując się na stabilizacji gospodarczej i polityce prorodzinnej, jednak wymaga to znacznych wysiłków i poprawy wizerunku partii​ (London Daily)​.

Wnioski

Wybory w 2024 roku będą kluczowym momentem dla Wielkiej Brytanii, wpływając na przyszłość polityczną i gospodarczą kraju. Analiza aktualnych danych i sondaży sugeruje przewagę Partii Pracy, ale dynamiczna natura polityki sprawia, że ostateczne wyniki mogą przynieść niespodzianki.

divi