E-pit nie dla przedsiębiorców

Rząd wycofuje się z e-PITu dla przedsiębiorców

Ministerstwo nie poszerzy oferty e-PITu. Mimo obietnic Sejm “odkręca” zapis o obowiązku fiskusa za rozliczanie przedsiębiorców za 2020 rok.

W 2019 r. rząd dał podatnikom możliwość elektronicznego składania zeznań podatkowych z PIT 37 i PIT 38 poprzez Twój e-PIT. Portal po zebraniu danych wystawiał wstępną deklarację podatkową z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie itd. oraz dla osób rozliczających przychody kapitałowe (papiery wartościowe, udziały w spółkach). Dzięki systemowi owa wstępna deklaracja była dostępna online, czekając na akceptację zainteresowanego.

Usługa cieszyła się dużą popularnością (w ten sposób wypełniono niemal 7 mln zeznań za 2018 r., tj. 58 proc. wszystkich deklaracji PIT-37 i PIT-38.), więc oczywistym zabiegiem były obietnice poszerzenia usług o nowe wzory formularzy PIT-36 (osoby rozliczające się na zasadach ogólnych), PIT-36L (podmioty rozliczające się podatkiem liniowym) i PIT-28 (przedsiębiorcy korzystający na podstawie ryczałtu). Katalog nowych usług miał dotyczyć 2,5 mln osób, które w obecnej sytuacji muszą pozostać przy dotychczasowych metodach składania zeznań.

Pod koniec ubiegłego roku niestety rząd zaczął wycofywać się z planów. Do sejmu trafił projekt ustawy mające na celu zwolnienie fiskusa z obowiązku przygotowania zeznania podatkowego dla przedsiębiorców, czyli stało się jasne – ułatwień nie będzie.

Jakie są powody podjętych działań? Oficjalnie resort finansów podaje, że jest to wynik

“wprowadzenia w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu legislacyjnym, które nie zostały przewidziane przy realizacji pierwszego etapu usługi”.

Ministerstwo jednak nie precyzuje czym wspomniane zmiany są, niemniej wydaje się jasne, że ma to związek z ostatnimi obniżenie stawek PIT z 18% do 17% oraz głośna ustawa o PIT 0 dla osób poniżej 26 roku życia.

Usługa Twój e-PIT ma być poszerzona o nowe formularze w nadchodzących latach, czy będzie to efektywne narzędzie? Zobaczymy. Krajowa Administracja Skarbowa posiada dość ograniczone dane na temat większości przedsiębiorstw (np. kwot przychodów i kosztów uzyskania przychodu), co może mieć przełożenie na jakość wielu zeznań.

Leave A Comment