Spółka z o.o. a składki ZUS? Dlaczego to nie jest dobre powiązanie?

W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców namawianych jest na zakładanie Spółek zo.o. Pojawiają się również reklamy proponujące rozwiązanie tytułowane „Firma bez ZUS”. Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP pragnie Państwa przestrzec przed ww. rozwiązaniem. W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wymieniony katalog osób, które są zobowiązane do odprowadzania składek ZUS. Właściciele jednoosobowych firm, którym kończą się tzw. okresy preferencyjnych składek zastanawiają się nad zamknięciem swoich firm lub znalezieniem rozwiązania umożliwiającego im opłacanie jak najmniejszych składek na ubezpieczenia społeczne. Tutaj narzucane jest zakładanie spółek z o.o., podkreślając jako zaletę to, że do płacenia składek ZUS nie jest zobowiązana osoba powołana na członka zarządu spółki z o.o lecz zatajane jest to, że wspomniana sytuacja nie dotyczy wspólników jednoosobowych spółek z o.o. Nie jest możliwe skorzystanie z niego przez wspólników takiej spółki, ponieważ na potrzeby przepisów o ubezpieczeniach społecznych jest ona traktowana jak jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej. Założenie takiej spółki wiązałoby się z koniecznością odprowadzania składek ZUS – od razu w pełnym wymiarze (duży ZUS). Jeśli na zawsze chcesz pozbyć się zmory płacenia ZUS, załóż firmę w UK. Skontaktuj się z nami.

Leave A Comment