Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo - płacowe

Wykonywane zgodnie z Brytyjskim prawem pracy i prawem podatkowym:

 

Oferujemy usługi związane z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników danej spółki Ltd. Usługi kadrowo-płacowe są wykonywane zgodnie z Brytyjskim prawem pracy i prawem podatkowym.

Jeżeli zdecydujesz się na bycie zatrudnionym na stanowisku dyrektora w swojej spółce Ltd, a następnie poszerzysz zatrudnienie o dodatkowych pracowników, nie martw się, iż jakiekolwiek obowiązki związane z kadrami spadną na Ciebie.

Wszystkie ww.usługi są dostosowane do wielkości danego podmiotu gospodarczego, sytuacji klienta i wykonywane całkowicie bez żadnego twojego udziału.

Otrzymujesz gotową ilość składek dla każdej zatrudnionej osoby do wpłaty do urzędu wraz z linkiem do wpłaty.

Do rozliczenia rocznego zalicza się także bilans, czyli Balance sheet. Widnieją w nim aktywa firmy, podzielone na środki trwałe, obrotowe i pieniężne. Wykazuje on zobowiązania firmy w ciągu roku oraz zobowiązania długoterminowe, jak np. kredyty. Aktywa firmy pomniejszone są o jej zobowiązania. Ich różnica stanowi kapitał właścicieli.

Annual Report przedkładane jest w rejestrze firm – Companies House wraz z AA. Nie jest ono równoznaczne z deklaracją podatkową składaną na potrzeby urzędu skarbowego HMRC. Annual Report nie musi być prezentowany zgromadzeniu udziałowców.

Trzecim elementem rozliczenia jest złożenie tzw. Confirmation Statement, czyli składanej raz w roku deklaracji dotyczącej struktury firmy, składane jest do roku od zarejestrowania firmy lub od ostatniego sporządzonego wniosku. Dodatkowo może być dołączony Audited Accounts, czyli raport audytora.

Annual Accounts musi być zatwierdzone przez dyrektora aby mogło być złożone w urzędzie. Nie złożenie bilansu związane jest z otrzymaniem kary finansowej przez dyrektora spółki, wykreśleniem spółki z rejestru w UK.


Usługi kadrowe

OPIS

CENA
W PLN

Rejestracja spółki jako spółki zatrudniającej

Usługa zarejestrowania spółki w brytyjskim HRMC.
Spółce zostanie nadany numer referencyjny biura rachunkowego, numer referencyjny pracodawcy .
Dzięki tym dwóm numerom referencyjnym będzie można w spółce skonfigurować system płac, sporządzać odcinki wypłat i wysyłać raporty do HMRC na temat pracowników i ich wynagrodzeń.

500 PLN

Rejestracja zatrudnienia pracownika

Wdrożenie zatrudnienia pracownika*

100 PLN/mies

* Możliwe w przypadku kiedy spółka została zgłoszona do HRMC jako spółka zatrudniająca