Recent Posts

Youtube

Facebook

© 2024 Semper Paratus Legal House LLP All Rights Reserved

9:00 - 16:00

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek

+48 530 447 230

Zadzwoń, konsultacja jest darmowa

Facebook

Youtube

Search
Menu
 

Porównanie składek na ubezpieczenie społeczne

Rejestracja spółek LTD > Biznes  > Porównanie składek na ubezpieczenie społeczne

Porównanie składek na ubezpieczenie społeczne

Porównanie składek na ubezpieczenie społeczne między dyrektorem spółki LTD w Wielkiej Brytanii, a osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce.

Rozpocznijmy od analizy sytuacji osoby, która prowadzi działalność w Polsce i jest na małym zusie plus. W 2024, czyli w roku obecnym przedsiębiorców korzystających z Małego zusu Plus, obowiązywać będą nowe zasady i stawki składek. Aby móc skorzystać z Małego zus Plus, przedsiębiorca musi mieć przychody poniżej 120 000 PLN i prowadzić działalność przez nie mniej niż sześćdziesiąt dni w poprzednim roku kalendarzowym. Przedsiębiorca nie może spełniać warunków umożliwiających skorzystanie z preferencji w opłacaniu składek społecznych. Oznacza to, że Mały Zus Plus jest dedykowany tym przedsiębiorcom, którzy nie spełniają warunków standardowego Małego zusu. Co więcej z Małego Zus Plus nie można korzystać, jeśli przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z wat, podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności. Z Małego zusu Plus nie można korzystać jeżeli wykonuje się w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które przedsiębiorca wykonywał dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym zobacz ile wyniesie mały zus.

Z tego rodzaju ubezpieczeń nie może również korzystać twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód. Nie może również korzystać wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak również osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę czy inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół. W przypadku małego zusu Plus, podstawą do obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne jest dochód z poprzedniego roku podatkowego. Otrzymany wynik porównuje się z kwotą 30 % minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Preferencyjna składka nie może być niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że do powyższych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną, która uzależniona jest od formy opodatkowania. W przypadku osób rozliczających się na skali podatkowej, składka zdrowotna wynosi 9% dochodu, a osób rozliczających się metodą podatku liniowego 4.9% dziewięć procent dochodu. Minimalna składka zdrowotna nie może być niższa niż 9 % wynagrodzenia minimalnego. Od stycznia wyniesie ona 381,78 PLN a od lipca 387 PLN. Oczywiście przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków aby z takiego małego zusu plus skorzystać w tym wypełnić wiele formularzy w określonym terminie, a po zgłoszeniu się do Małego Zus Plus, musi przekazać do zus informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Więcej o kryteriach i warunkach można przeczytać na polskiej stronie rządowej. sprawdz formy opodatkowania z tytułu działalności gospodarczej

Przejdźmy do kolejnej preferencyjnej stawki ubezpieczeń społecznych w Polsce jakim jest mały Zus. Podstawę małego zus stanowi minimalne wynagrodzenie, które w dwa tysiące dwudziestym czwartym roku, zostało podniesione pierwszego stycznia, a po raz drugi zostanie podniesione pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność muszą więc liczyć się z dwukrotną podwyżką. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nich stanowi bowiem 30% procent minimalnego wynagrodzenia, które od pierwszego stycznia wyniesie 4242 zł, a od pierwszego lipca 4300 zł. Generalnie mały zus wzrośnie w tym roku o 20%. Składki zus za pierwsze półrocze wyniosą przedsiębiorcę 402,65 PLN a za drugie 408,16 PLN. Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca korzystający z obniżonych składek na ZUS płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z tych preferencyjnych stawek Zus można korzystać przez pełne dwadzieścia cztery miesiące. Pełne miesiące oznaczają, że jeśli przedsiębiorca założy firmę na przykład piątego dnia danego miesiąca, to okres korzystania z ulgi liczy się od następnego pełnego miesiąca. Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu miesięcy, czyli okres zawieszenia działalności wlicza się do okresu tych dwudziestu czterech miesięcy, w którym można płacić obniżone składki. Zdecydowana większość przedsiębiorców w Polsce stanie jednak przed koniecznością odprowadzania standardowych składek na ubezpieczenie społeczne i zmierzyć się ze wzrostem podstaw, od jakich przedsiębiorcy będą te składki opłacać. Składki Zus w Polsce, tak jak wspomniałam są ściśle związane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce zostało ustalone na poziomie 7824 Pln. Zgodnie z przepisami, 60% tej kwoty stanowi podstawę ustalenia składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców.

Generalnie pełne składki na ubezpieczenie społeczne w okresie styczeń do grudzień 2024 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1485,31 zł plus składka zdrowotna, a z ubezpieczeniem chorobowym składki wyniosą 1600,32 Pln plus składka zdrowotna. W porównaniu do roku poprzedniego jest to wzrost o 181,79 zł. Przedsiębiorca w Polsce sam musi ustalać sumę składek ZUS. W myśl nowych przepisów wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wysokości osiąganego dochodu oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. zobacz aktualne składki ZUS

Osobom mającym problem z ustaleniem wysokości składki zdrowotnej zakład ubezpieczeń przygotował kalkulator składki zdrowotnej, co nie zmienia faktu, że wymaga się od każdego przedsiębiorcy wiedzy ekonomicznej i księgowej. Przepisy Polskiego Ładu zmieniły również w Polsce terminy opłacania składek ZUS. Takie składki osoba płacąca na własne ubezpieczenie musi uiścić do dwudziestego dnia każdego miesiąca. Kto nie dopełni obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełni obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do pięciu tysięcy złotych.

W skrócie tak wygląda obecnie sytuacja przedsiębiorcy w Polsce, który musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Porównajmy tego samego przedsiębiorcę, który jest zatrudniony na stanowisku dyrektora w spółce Ltd. Przypomnimy, że jedynym warunkiem wdrożenia zatrudnienia w spółce jest posiadanie brytyjskiego numeru ubezpieczenia społecznego. W roku składkowym 2023/2024 spółka LTD odprowadzi składki z tytułu zatrudnienia dyrektora na najniższej krajowej wynoszącej 12575,28 funtów kwotę składek wynoszącą 479,69 gbp.

Rozdzielając tę kwotę na dwanaście miesięcy roku kalendarzowego, miesięcznie składki wyniosą dyrektora jednoosobowej spółki brytyjskiej uśredniając czterdzieści funtów miesięcznie. A jak wyglądają kary w Wielkiej Brytanii za opóźnienie w opłacie składek. Odsetki nie przekraczają kwoty jednego funta. Co więcej urząd w Wielkiej Brytanii daje przedsiębiorcy możliwość wyboru co do sposobu płatności, czy będę za składki płacił miesięcznie, czy rocznie. Takiego wyboru polscy przedsiębiorcy nie mają, są zmuszeni do płatności miesięcznych, a co więcej, przy braku płatności za trzy miesiące z rzędu, rozpoczyna się już zusowska windykacja, która kończy się praktycznie w każdym przypadku zajęciem rachunku bankowego firmy nie płacącej składek. Podsumowując, istnieje drastyczna różnica w wysokości składek na ubezpieczenie społeczne między Polską a Wielką Brytanią. Różnica ta jest nie tylko w samej wysokości składek, ale też w sposobie traktowania przedsiębiorcy jako osoby płacącej Państwu ze swojej własnej pracy.

alcia