Recent Posts

Youtube

Facebook

© 2024 Semper Paratus Legal House LLP All Rights Reserved

9:00 - 16:00

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek

+48 530 447 230

Zadzwoń, konsultacja jest darmowa

Facebook

Youtube

Search
Menu
 

Najważniejsze informacje o dywidendzie

Rejestracja spółek LTD > Biznes  > Najważniejsze informacje o dywidendzie

Najważniejsze informacje o dywidendzie

Każda spółka Ltd musi rozliczać się z podatku korporacyjnego, którego wysokość obliczana jest na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.

Kwota, która pozostanie w spółce po uregulowaniu przez spółkę wszystkich zobowiązań, w tym podatków jest traktowana jako jej zysk i może być wypłacona udziałowcom.

Jeżeli dyrektor spółki jest jedynym udziałowcem, jemu przysługuje taka wypłata. Udziałowcy mają prawo do wypłaty takiej części zysku przedsiębiorstwa, ile wynoszą procentowo ich udziały.

Jak przebiega wypłacanie dywidendy?

W przypadku gdy dywidenda lub inna kwota do wypłaty staje się możliwa do wypłacenia w odniesieniu do udziału, musi ona zostać wypłacona:

  • przelewem na rachunek bankowy wskazany przez odbiorcę dystrybucji na piśmie,
  • wysłanie czeku, płatnego na rzecz beneficjenta wypłacanej dywidendy pocztą na adres wskazany przez beneficjenta wypłacanej dywidendy,
  • jakikolwiek inny środek płatności uzgodniony z beneficjentem wypłacanej dywidendy na piśmie.

Dywidendy lub inne kwoty do wypłaty z tytułu udziałów, które nie zostały podjęte lub a które zostały zadeklarowane jako należne do wypłaty, mogą być inwestowane lub w inny sposób wykorzystane przez dyrektorów na rzecz Spółki do czasu ich podjęcia. Wypłata takiej dywidendy lub innej kwoty na osobne konto nie czyni Spółki jej powiernikiem, a jeżeli upłynie dwanaście lat od dnia, w którym zadeklarowano dywidendę lub inną kwota do wypłaty oraz odbiorca dywidendy lub kwoty nie podjął jej to Spółka przestaje być winna wypłacenia powyższych, a odbiorca traci prawa do wypłaty.

Beneficjent wypłacanej dywidendy może też zrzec się prawa do dywidendy lub innej wypłaty należnej z tytułu udziałów, zawiadamiając o tym Spółkę na piśmie. Ogólnie nie ma wymogu, aby cały zysk był wypłacany w ten sposób, nie ma też wymogu, aby w ogóle się go pozbywać. Zysk można gromadzić i wypłacać wedle ustaleń poczynionych przez zarząd spółki.

Należy jednak pamiętać o tym, że wypłacona dywidenda, która nie ma pokrycia w zyskach, staje się pożyczką dyrektorską a ta musi zostać spłacona.W Wielkiej Brytanii wyróżniamy trzy stawki podatku od dywidend: podstawową, wyższą i dodatkową. Stawka podstawowa to 8,75% dla dywidend do kwoty pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt funtów.

W brytyjskim prawie podatkowym istnieje również kwota wolna od podatku dla dywidendy i w roku podatkowym 2023/2024 wynosi tysiąc funtów. Wykaz ulg znajdą Państwo na stronie internetowej. https://www.gov.uk/tax-on-dividends

Kwota wolna od podatku w UK to obecnie 12671 GBP więc jeśli wypłacona dywidenda razem z ewentualnym przychodem z innego źródła nie przekracza tej kwoty, spółka nie odprowadzi z jej tytułu żadnego podatku.

Pamiętaj, że jako osoba fizyczna masz obowiązek ujawniania wszystkich przychodów, z różnych źródeł. Dochody te przedstawiasz na rozliczeniu z dochodu osobistego czyli tak zwanym self-assesmencie.

Pamiętaj też, że dywidendy, w przeciwieństwie do pensji dyrektora, nie są kwalifikowane przez brytyjskie prawo jako koszty osiągnięcia przychodu, dlatego właśnie podlega opodatkowaniu.

Tags:

alcia