Konta bankowe w Polsce

Konta bankowe w Polsce

Co warto wiedzieć?

Semper Paratus Legal House LLP informuje, że zdecydowana większość banków w Polsce do otworzenia rachunku bankowego dla podmiotu zagranicznego będzie wymagała następujących dokumentów:

1. Aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o przedsiębiorcy – takie dane zawiera akt założycielski spółki

2. Umowa spółki

3. Apostille – uwierzytelnienie wybranej części dokumentu założycielskiego

Bank też zada Państwu pytania dodatkowe:

Przykładowe pytania:

  • Czy Klient posiada kontrahentów w Polsce?
  • Jeśli tak to jakich? W jakich branżach działających? Wpisać należy pełną nazwę, NIP, REGON
  • Czy Klient posiada kontrahentów lub prowadzi działalność w krajach innych niż Polska?
  • Beneficjent rzeczywisty (imię, nazwisko) – do wpisania.
  • Jaka jest forma organizacyjna? – prawna tego nierezydenta. W jakiej branży działa Klient – precyzyjny przedmiot działalności
  • Z jakich źródeł pochodzą pieniądze podmiotu?
  • Planowane miesięczne obroty Klienta na rachunku?
  • Data rozpoczęcia działalności?

Do otworzenia rachunku bankowego w Polsce Semper Paratus legal House LLP zapewnia wymagane przez bank dokumenty.

Cennik usług związany z otworzeniem rachunku w Polsce:

Rodzaj dokumentuUsługaCena w PLN
ApostilleUwierzytelnienie jednej z części dokumentu1000
IncorporationTłumaczenie przysięgłe aktu założycielskiego oraz umowy spółki1500